Den 27.06.2018 identifierade ECHA bly (CAS nummer 7439-92-1)som ett så kallat SVHC-ämne.


Tillverkare, importörer och grossister har enligt artikel 33 i REACH förordningen skyldigheten att informera nedströmsanvändare om deras produkter består av material som innehåller bly (CAS nummer 7439-92--1) som legeringsmedel med mer än 0,1 viktprocent.


GasIQ använder mässing i följande produktgrupper som innehåller mer än 0,1 viktprocent.


I skrivande stund (20210104) är det inte 100% klarlagt av ECHA hur produkter som tillverkas av mässing med en blytillsats av ca: 4% skall identifieras under ett livscykelperspektiv. Blytillsatsen i mässing har syftet att mjukgöra materialet så att det går att behandla i produktionen samt att återköpsprocessen av spillmaterial & återvunnen mässing idag är till 99% fokuserad på denna typ av mässing. Identifieringens (SCIP databasen) syfte för våra typer av produkter är att i en återvinningsprocess ( ivårt fall 10+ år senare)  kunna identifiera vilken produkt det är och vilka substanser den innehåller.  I dagsläget avvaktar vi beslut eller guidning av ECHA.

Laddar
Laddar