Den 27.06.2018 identifierade ECHA bly (CAS nummer 7439-92-1)som ett så kallat SVHC-ämne.


Tillverkare, importörer och grossister har enligt artikel 33 i REACH förordningen skyldigheten att informera nedströmsanvändare om deras produkter består av material som innehåller bly (CAS nummer 7439-92--1) som legeringsmedel med mer än 0,1 viktprocent.


GasIQ använder mässing i följande produktgrupper som innehåller mer än 0,1 viktprocent.


I skrivande stund (uppdaterat 20210316) är det inte 100% klarlagt av ECHA hur produkter kan klassificeras i SCIP databasen som "kvasiidentiska" produkter eller som helt unika produkter. Det pågår paneuropeiskt en dialog om detta i många branscher. Vi avvaktar därmed vidare besked från ECHA i ärendet innan vi kan registrera produkter på ett förtroendefullt och effektivt sätt.

Den mässing vi använder innehåller ca: 4% (viktprocent) bly som finns på SVHC listan över potentiellt farliga substanser. Blytillsatsen i mässing har syftet att mjukgöra materialet så att det går att behandla i produktionen, samt att återköpsprocessen av spillmaterial & återvunnen mässing idag är till 99% fokuserad på denna kvalité. Identifieringens (SCIP databasen) syfte för våra typer av produkter är att i en återvinningsprocess ( i vårt fall 10+ år senare) kunna identifiera vilken produkt det är och vilka substanser den innehåller.  I dagsläget för vi en dialog med ECHA om hur vi skall märka och hantera våra produkter och vi följer branschens framsteg i detta noggrant.
Laddar
Laddar