GasIQ är ISO 14001:2015 certifierade av Lloyds register of Quality Assurance


GasIQ jobbar aktivt med förebyggande aktiviteter för att förhindra miljöolägenheter samt att finna metoder för ständiga förbättringar inom vår produktkvalitet och vår arbetsmiljö.
Vi uppfyller alla de krav som ställs på vårt företag från lagar och samhälle.
Vår dagliga verksamhet utnyttjar alla tillgängliga resurser till retur- och kretsloppshantering.

Kvalitets & Miljöpolicy

GasIQ utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för gashantering med fokus på svetsande och skärande industri. Kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö är en integrerad del av verksamheten.

Våra produkter och tjänster skall kännetecknas av att vara innovativa, av god kvalitet och av hög tillgänglighet.

Kundtillfredsställelsen är en viktig punkt som vi kontrollerar genom löpande dialog med våra kunder. Tillverkningsprocessen skall vara säker för människor och miljö och utgöra minsta möjliga påverkan på den inre och den yttre miljön.

Vi följer samtliga lagar och krav som ställs på oss.

Vi arbetar med ständiga kvalitets- och miljöförbättringar genom målstyrning och uppföljning. Uppföljning av effektiviteten i kvalitets- och miljöarbetet uppnås genom att mäta, analysera och återföra information.


Laddar
Laddar