TÄNK SÄKERT

Som svetsare ska du alltid följa gällande säkerhetsföreskrifter. Som att alltid ha brandsläckningsmaterial vid din arbetsplats och se till att arbetsplatsen är fri från brandfarliga saker. Men som svetsare går det inte bara att lita till en massa föreskrifter. Du måste ha en
riktig utrustning och se till att hålla den i gott skick. GasIQ tillverkar svetsutrustning av hög kvalité med stor vikt lagd vid säkerhet. Alla produkter är mycket noggrant funktionstestade innan leverans.
Vi tänker alltid på din säkerhet. Gör det du också!

VAL AV UTRUSTNING


Reduceringsventiler

Som nybörjare bör du välja reduceringsventiler med lättlästa manometrar (typ MAXEX), som visar både flasktrycket och det inställda arbetstrycket. Det hjälper dig dels att ställa in rätt värde enligt rekommendationstabell dels att undvika att tömma gasflaskorna helt och därmed försvåra fyllning och kanske bli stående utan gas. För att ytterligare öka säkerheten har Maxex har en inbyggd förinställd säkerhetsventil som öppnar vid oönskad tryckstegring.


Bakslagskydd

Godkända baksslagsskydd från GasIQ
Det förekommer en del importerade produkter av tvivelaktig karaktär på marknaden. Tänk på att bakslagskydd är till för att skydda ditt liv!
Äventyra inte säkerheten utan välj ett bakslagsskydd av känt fabrikat, godkänt av europeiska myndigheter.
SAFE-X2000 , SAFE-X 1000 och THERM-X är samtliga godkända.


Svets- och skärbrännarutrustning

Gassvetsutrustningar är verktyg med hög precision.
Man handskas med lättantändliga gaser. Läckage och felaktiga blandningsförhållanden kan ofta förstöra hela utrustningen. Ja, till och med leda till allvarliga olyckor!
Välj därför svensk kvalitetsutrustning när du köper gassvets.
GasIQ D75 räcker för de flesta förekommande arbeten. Önskar du en större utrustning välj GasIQ N76 eller GasIQ S80.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

 • Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad och ren från brännbart material och skräp.
 • Ha en spann vatten intill arbetsplatsen.
 • Ta reda på var brandsläckningsmaterial finns, så att du kan använda det omedelbart. Förvissa dig också om hur de fungerar.
 • Sätt upp varningsskylten väl synlig på dörren till det rum där gasflaskorna förvaras.
 • Kontrollera att inte läckage uppstått i slangar och anslutningar. Det kan göras med såpvatten eller läckagespray.
 • Bakslagsskydd skall användas för att förhindra att bakslag tränger in i reduceringsventil och gasflaska. Om bakslag uppstår, stäng ventilerna på brännaren och på gasflaskorna. Ha därför alltid flasknyckel och brandhandske lätt tillgängliga.
 • Genom yttre uppvärmning av gasflaskor, och när det gäller acetylenflaskor även genom t ex bakeld från brännare, slangexplosioner etc, kan flaskans arbetstemperatur bli så hög att risk för söndersprängning föreligger. För att undvika detta skall vid läckage flaskventilen stängas och flaskan kylas från skyddad plats.
 • För att undvika bränn- och ögonskador åligger det svetsaren att använda lämplig skyddsutrustning.

SLITSTARK SVETSSLANG

Godkända svetsslangar från GasIQ  
Säker svetsning innebär att du alltid använder en godkänd slang (EN 559) med hög kvalité. För att klara en hög antändningstemperatur, väljer du en svetsslang med syntetiskt innergummi. Armerad med syntetisk textil och ett ytterhölje av slitstarkt gummi.

SÄKERHETSINFORMATION

En komplett utrustning för svetsning och lödning skall bestå av följande:
 • 2 st gasflaskor oxygen och acetylen, vilka måste vara stadigt uppställda.
 • 2 st reduceringsventiler (1 st acetylen och 1 st oxygen)
 • 1 st bakslagsskydd, att anslutas till acetylenventilen
OBS! För att öka säkerheten rekommenderas också bakslagsskydd på oxygenregulatorn.
 • Svetsslang, röd för acetylen och blå för oxygen
 • Brännarhandtag
 • Backventiler på brännarhandtaget
 • Svetsinsatser för svetsning
 • Skärinsats med skärmunstycke för skärning
 • Brandskyddshandske
 • Svetsglasögon
 • Varningsskylt

UNDVIK BAKSLAGEN

Vid alla arbeten där acetylen och oxygen används är det alltid en risk för olyckor. Med ett riktigt handhavande och säker utrustning minimeras riskerna. GasIQ har ett stort urval av säkerhetsutrustningar för både brännbara gaser och Oxygen. Godkänt bakslagsskydd ska finnas på regulator/uttagspost för acetylen enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrift om brandfarlig gas i lös behållare, SÄIFS 1998:7. Då Oxygen ökar förbränningshastigheten, bör man även ha bakslagsskydd på regulatorer och uttagsposter för Oxygen.

Bakslagsskyddets spärr och skyddsfunktion skall provas var 24:e månad!

GASIQ SAFE-X 2000 BAKSLAGSSKYDD


SAFE-X 2000
GasIQ SAFE-X 2000 är ett återställningsbart bakslags-skydd med flera unika egenskaper. SAFE-X2000 har naturligtvis alla säkerhetsfunktioner som man kan begära av ett modernt bakslagsskydd och som rekommenderas av svetskommissionen.
 • Konstruerat för att vara användarvänligt. 
 • Tydlig indikering av driftläge respektive spärrat läge. Grönt band indikerar driftläge. Vid bakslag stänger ventilen och ett rött band indikerar att gasflödet är spärrat. 
 • Mycket enkel återställning vid eventuellt bakslag. Efter att systemet gjorts trycklöst och orsaken till bakslaget undersökts, återställes SAFE-X 2000 genom att återställningsknappen dras ut tills det gröna bandet framträder. 
 • Inga lösa handtag eller spärrar som kan skadas eller försvinna. Återställningsmekanismen är integrerad i konstruktionen.
 • Filter som förhindrar föroreningar att påverka backventilens funktion.
 • Flammspärr av sintermetall som stoppar och släcker bakeld.
 • Backventil som förhindrar bakströmning.
 • Strömningsspärr som automatiskt stänger gasflödet vid genomgående bakslag.
 • Termisk smältsäkring som stänger gastillförseln vid överhettning.
SAFE-X 2000 är tillverkad i enlighet med EN-730.

GASIQ SAFE-X 1000 BAKSLAGSSKYDD

SAFE-X 1000
GasIQ SAFE-X 1000 är ett bakslagsskydd med något mindre kapacitet, dock med alla
funktioner som storebror SAFE-X 2000. Dimensionerat för D75-systemet.

BACKVENTILER

Backventiler
Backventilen fungerar som ett komplement till bakslagsskyddet för att förhindra bakströmning av gasen. Om bakströmning sker finns risk att gaserna blandas, detta kan leda till slangexplosion om gasblandningen antänds.

OBS! Backventiler monterade på brännarhandtaget är lagkrav på både acetylen och oxygen sidan.

PROVNING 

Tag kontakt med Gasiq för offert vad gäller provning av dina bakslagsskydd!
Vi förmedlar även utrustning för detta ändamål samt auktoriserar din servicepersonal.

FLAMSPÄRR

Flamspärrar
Flamspärren är ett säkerhetsdon som ger ett utökat skydd i relation till om endast backventil används. Flamspärren består dels av en backventil och dels av ett flamfilter som stoppar och släcker en eventuell bakeld.

VARNINGSSKYLTAR

Varningsskyltar
Utförda enligt de anvisningar som finns angivna i Svensk Författningssamling.Svart text på vit reflekterande botten.

SKYDDSHANDSKE

Brandsäker skyddshanske
Helhandsmodell med sidotumme, som passar både höger och vänster
hand. CE-godkänd. Tillverkad i eldskyddsimpregnerad ull.

SKYDDSGLASÖGON

Skyddsglasögon – CE-märkta
Modell 220. Tillverkade av kraftig mjukplast. Försedd med inställbart resårnackband och uppfällbar glasinfattning. Kan användas utanpå vanliga glasögon.Laddar
Laddar