Optimator® minimerar behovet för transporter och minskar koldioxidföroreningar.


Under de senaste fem decennierna har koldioxidutsläppen ökat snabbt och förbränning och produktion av fossila bränslen har varit den främsta källan till denna utveckling.
På GasiQ arbetar vi hårt för att minimera det ekologiska fotavtrycket.
Vår innovativa Optimator® regulator sparar till exempel mellan 30-54% skyddsgas, som Argon eller CO2, vid svetsning och hjälper därmed varje kund att minimera behovet av transporter.
Färre transporter innebär färre lastbilar på vägarna och mindre bränsleförbrukning, vilket innebär mindre CO2 utsläpp.
Psst ... Det sparar också dina kostnader för gas, men det är naturligtvis sekundärt ... ROI är mindre än 6 månader.

Se mer information från www.epa.gov

Laddar
Laddar