GasIQ är ISO 9001:2015 certifierade av Lloyds register of Quality Assurance


Det systematiska kvalitetsarbetet är något som löper som en röd tråd genom företagets alla processer. Samtliga personer i företaget är väl införstådda med vårt arbete och vikten av att leverera rätt kvalité.
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt kvalitetsarbete, både på process och produktnivå.

Kvalité i utveckling av nya produkter:

Företaget har en egen bearbetnings- och monteringsverkstad och under samma tak finns även konstruktionsavdelningen. Detta ger oss möjligheten att få stor kontroll över hela produktförloppet, från idé till färdig produkt.

Produktkvalité vid leverans:

GasIQ har ett rigoröst utformat kontrollprogram, där varje egentillverkad produkt provas innan den levereras till kund.

Laddar
Laddar