GasiQ en pålitlig partner i ert VIPR projekt.


GasiQ är en ledande tillverkare av VIPR sedan många år. Med vår mycket flexibla egna produktion kan vi väldigt flexibelt göra små serier med små justeringar tillsammans med våra kunder viket är uppskattat. Vi samarbetar med både myndigheter. testinstitut och kunder för att kontinuerligt uppfylla nya lagkrav och nya önskemål från marknaden i hur vi tillsammans levererar den säkraste och bästa lösningen för gasbolag och deras kunder.Men låt oss ta det från början istället. Vad är en VIPR?VIPR är en förkortning av Valve Integrated Pressure Regulator. 


Enkelt uttryckt kan man beskriva det som att en gascylinder innehåller gas med väldigt högt tryck, ofta 200 – 300 bar. Detta tryck behöver kontrolleras, regleras och övervakas ned till ett tryck som är användbart för den applikationen man skall använda gasen till. Dessutom är det bra att veta hur mycket gas som finns kvar i flaskan samt vilket flöde som man har ut ur flaskan, det är detta som en VIPR hjälper till med.


Med högre tryck i flaskan ökar dock risken för farliga sidoeffekter och även risken för påverkan vid till exempel fall eller brand. En exploderande flaska med 200 eller 300 bars tryck vid en brand är direkt livsfarligt för omgivningen.Många funktioner i en enhet.

En VIPR innehåller många funktioner i en och samma enhet, en så kallad en-kroppskonstruktion. Fördelen med detta är att alla delar är noggrant valda att passa och fungera väl tillsammans samtidigt som man säkerställer att alla delar uppfyller de säkerhetsstandarder som gäller för varje enskild gas. En tryckregulator med innehållsmätare, flödesmätare, avstängningsventil och en del andra funktioner finns alltid med.


Säkerhet ett ledord. 

En VIPR från GasiQ genomgår extremt noggranna tester på oberoende laboratorier och testinstitut både som enskild och sammansatt komponent men också tillsammans med den huv som den skall fungera tillsammans med. Påfrestningarna är stora med falltester, kompressionstester och kontrollerade explosionstester för att den skall fungera med olika gaser. EN VIPR skall till exempel klara av att explosiv gas i princip exploderar inuti flaskan men ingenting får komma ut ur flaskan eller VIPR. 


Lång livslängd. 

Valet av material i alla ingående komponenter är extremt noga då olika gaser har olika egenskaper och påverkar därmed materialet på olika sätt under livstiden. Livstiden på en VIPR är i princip samma som en flaska och bedöms mellan 10-15år livslängd, så den skall tåla omgivande klimatpåverkan såsom kyla, värme och regn under hela livscykeln.


Effektiv påfyllning.

En gasflaska fylls på en fyllningsstation och tiden det tar att fylla en flaska är en påverkande faktor vid design likaväl som ergonomi för de som arbetar på fyllningsstationerna. Ergonomi i hur kommer man åt med att skruva på fyllningsadaptrar på ett bra men samtidigt säkert sätt.


Laddar
Laddar