GasiQ tillverkar, distribuerar och marknadsför väl valda produkter inom gas & svetsindustrin.


GasiQ tillverkar egna produkter som säljs över hela världen primärt inom gasbesparande utrustning. Flaskmonterade Optimatorer® som sparar gas. Uttagsposter som monteras i större gasinstallationer med centralgaslösningar för att spara gas vid t.ex. svetsstationer. Integrerade regulatorer som monteras på gasflaskor för att reglera ned trycket i en gasflaska på 200 eller 300 bar till mer hanterbara flöden.
Laddar
Laddar