GASFÖRVÄRMARE 250WATT 24,32x14/1"

Artikelnummer 37072600
Gasförvärmare GVW 250 för gasflaskor eller flaskpaket. Användning av gasförvärmare förhindrar på ett effektivt sätt en reducering av flödeshastigheten och ett möjligt avbrott i produktionsprocessen.   Används för en effektiv uppvärmning av starkt komprimerade inerta och icke-korrosiva gaser. Hjälper
Denna produkt kan inte beställas för tillfället.
Beskrivning

Gasförvärmare GVW 250 för gasflaskor eller flaskpaket.


Användning av gasförvärmare förhindrar på ett effektivt sätt en reducering av flödeshastigheten och ett möjligt avbrott i produktionsprocessen. 


Används för en effektiv uppvärmning av starkt komprimerade inerta och icke-korrosiva gaser.

Hjälper till att förhindra isbildning av nedströms ansluten utrustning genom att värma gasen/mediet. Garanterar tillförlitlighet under kontinuerlig drift genom dubbel temperaturkontroll som förhindrar överhettning. Utrustad med kontakt, 2 m kabel, med anslutningar för olika gastyper och en lysdiod (grön) för "Uppvärmning PÅ" 


Gasförvärmaren hjälper till att förhindra isbildning av regulatorerna eller i kopplingarna som är installerade vid gasflaskorna (Argon, koldioxid (CO2), lustgas, syre eller kväve) eller vid gasfördelningssystemen där isbildning kan orsakas genom expansionskylning. 


Levereras med:

  • 2 m sladd med 230 volts anslutning

  • Anslutningar för olika gastyper och en lysdiod (grön) för indikering av "Heating ON" 


Underhåll:

Visuell inspektion för yttre skador eller beläggningar skall göras periodiskt. Reparation och underhåll utföres av tillverkaren.


Specifikationer
Gas O2,AR,HE,NE,N2,CO2
Ingångstryck 200 Bar
Inloppsanslutning W24.32 x 14/1"
Utloppsanslutning W24,32x14/1" male
Kapacitet 10Nm3/h
Spänning 230 volt
    Laddar
    Laddar