Vi bryr oss om din integritet


Vi är mycket glada över att du är intresserad av vårt företag och våra produkter och tjänster, och vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker våra webbsidor, inklusive när det gäller skyddet av dina personuppgifter. Det beror på att vi tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Efterlevnad av bestämmelserna i GDPR General Data Protection Regulation är en självklarhet för oss.
Vi vill att du ska veta när vi samlar in vilka uppgifter och hur vi använder dem. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att reglerna för dataskydd respekteras av både oss och externa tjänsteleverantörer.

Personlig information

Personuppgifter avser information om din identitet. Dessa uppgifter inkluderar till exempel detaljer som ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det är inte nödvändigt att lämna ut personuppgifter för att använda vår webbplats. I vissa fall behöver vi dock ditt namn och adress, samt andra detaljer, så att vi kan tillhandahålla de önskade tjänsterna.
Detsamma gäller till exempel vid sändning av informationsmaterial och beställda varor eller vid svar på enskilda frågor. Vi kommer att påpeka detta i enlighet därmed vid behov. Dessutom lagrar och bearbetar vi endast data som du frivilligt eller automatiskt tillhandahåller oss.
Om du använder våra tjänster samlar vi i allmänhet bara in data som behövs för att tillhandahålla tjänsten. Om vi ber dig om mer information är detta frivillig information. Behandlingen av personuppgifter sker uteslutande för att uppfylla den efterfrågade tjänsten och för att skydda våra egna legitima affärsintressen.

Syftet med personuppgifterna


Vi använder i allmänhet de personuppgifter som du tillhandahåller för att svara på dina förfrågningar, behandla dina beställningar eller ge dig tillgång till specifik information eller erbjudanden. För att upprätthålla kundrelationer kan det också vara nödvändigt att vi, eller en tjänsteleverantör på uppdrag av oss, använder dessa personuppgifter för att informera dig om produkterbjudanden som är användbara för ditt företag eller för att genomföra online-undersökningar för att bättre uppfylla uppgifterna och kraven i våra kunder.
Naturligtvis respekterar vi din önskan om du inte vill förse oss med dina personuppgifter för att stödja vårt kundförhållande (särskilt för direkt marknadsföring eller marknadsundersökningsändamål). Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt marknadsföra dina personuppgifter till tredje part.

Specifik användning


Vi samlar in, behandlar och använder endast de personuppgifter som du har gjort tillgängliga online för de ändamål som du har meddelat. Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt nödvändiga samtycke.
Undersökningar av personuppgifter såväl som deras överföring till statliga institutioner och myndigheter som har rätt att få information kommer endast att ske inom ramen för gällande lagar eller om vi är skyldiga att göra det genom ett domstolsbeslut. Våra anställda och serviceföretag som beställts av oss är skyldiga av oss att hålla sekretess och följa bestämmelserna i den tyska federala dataskyddslagen.

Icke-personliga uppgifter som samlas in automatiskt


Vid användning av våra internetsidor lagras följande data av organisatoriska och tekniska skäl: namnen på de sidor som du har åtkomst till, webbläsaren som används och operativsystemet, datum och tid för åtkomst, sökmotorerna som används, namnen på nedladdade filer och deras IP-adress.
Vi utvärderar dessa tekniska data anonymt och endast för statistiska ändamål för att kontinuerligt optimera vår närvaro på Internet och göra vår webbplats ännu mer attraktiv. Dessa anonyma uppgifter lagras separat från personlig information på säkra system och gör det inte möjligt att dra slutsatser om en enskild person. Dina personuppgifter och din integritet skyddas därför hela tiden.
Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som gör att du kan analysera användningen av webbplatsen. Informationen om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) som genereras av kakan överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbanvändning och Internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part, förutsatt att detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på Googles vägnar. Google associerar under inga omständigheter din IP-adress med annan Google-data. Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi påpekar dock att i detta fall kanske du inte kan utnyttja alla funktioner som tillhandahålls på denna webbplats till fullo. Genom att använda denna webbplats godkänner du behandlingen av de uppgifter som samlas in av dig på det sätt som beskrivs ovan och för de syften som anges ovan.
Loading
Loading