De mest typiska cylinderutloppsanslutningarna som används med de mest vanligt förekommande specialgaser, rena gaser och blandningar.

Dessa tabeller identifierar de mest typiska cylinderutloppsanslutningarna som används med de huvudsakliga specialgaserna rena gaser och blandningar. De hänvisade standarderna implementeras ibland med små variationer i de länder där standarden gäller, t.ex. DIN i Europa. Högerhänt, extern tråd är den normala slitbanan såvida inte LH (vänsterhänt) på INT (Intern) är antecknad. Vid behov ska själva cylinderuttaget bekräftas med din lokala leverantör vid leveransen.

AFNOR (Association Française de Normalisation)

Connector typeConnector descriptionGeneric gas propertyExample gases or mixtures components
NF BW 30 x 1.75OxidiserIndustrial Air
NF CSI 21.7 x 1.814Inert GasesArgon, Helium, Nitrogen
NF ESI 21.7 x 1.814 LHFlammableHydrogen, Hydrogen Mix >4%
NF FSI 22.94 x 1.814 INTOxidiserOxygen
NF GSI 26 x 1.5 INTOxidiserNitrous Oxide
NF HW 22.91 x 1.814 LH INTFlammableAcetylene
NF JW 25.4 x 3.175CorrosiveChlorine
NF KW 27 x 2CorrosiveHydrogen Chloride
NF LW 27 x 2OxidiserInert gases + Oxygen Mix > 21%
NF MW 30 x 2OxidiserInert gases + Oxygen Mix > 21% & CO2 < 7%
NF PW 27 x 2Oxidiser or corrosiveNitric Oxide, Nitrogen Dioxide

BS 341 (British Standard)

Connector typeConnector descriptionGeneric gas propertyExample gases or mixtures components
BS 341 No. 2G 5/8" LHFlammableAcetylene
BS 341 No. 3G 5/8" INTInertAir, Argon, Neon, Nitrogen
BS 341 No. 3G 5/8" INTOxidiserOxygen
BS 341 No. 4G 5/8" LH INTFlammableAcetylene, Hydrogen
BS 341 No. 4G 5/8" LH INTFlammableCarbon Monoxide, Methane, Natural Gas
BS 341 No. 6G 5/8"ToxicChlorine, Hydrogen Chloride
BS 341 No. 7G 5/8" LHFlammable RefrigerantsFlammable Refrigerants
BS 341 No. 8W 0.860" x 14 TPINon FlammableCarbon Dioxide
BS 341 No. 10G 1/2"ToxicAmmonia
BS 341 No. 12G 1/2"ToxicSulphur Dioxide
BS 341 No. 13W 11/16" - 20 TPIOxidiserNitrous Oxide
BS 341 No. 14G 3/8"ToxicHydrogen Cyanide, Nitric Oxide
BS 341 No. 15G 3/8" LHToxicCarbonyl Sulphide, Hydrogen Sulphide

DIN 477 (Deutsche Industrie Norm)

Connector typeConnector descriptionGeneric gas propertyExample gases or mixtures components
DIN 477 No. 1W 21.8 x 1/14" LHFlammableHydrogen, Propane
DIN 477 No. 2W 21.8" x 1/14" LHFlammablePropane
DIN 477 No. 3YokeFlammableAcetylene
DIN 477 No. 3.1M 24 x 2" LHFlammableAcetylene
DIN 477 No. 5W 1" x 1/8" LHToxicCarbon Monoxide
DIN 477 No. 6W 21.8 x 1/14"VariousArgon, Helium, Carbon Dioxide
DIN 477 No. 7G 5/8"ToxicSulphur Dioxide
DIN 477 No. 8W 1" x 1/8"ToxicBoron Trichloride
DIN 477 No. 9G 3/4"OxidiserOxygen
DIN 477 No. 10W 24.32 x 1/14" RHInertsNitrogen
DIN 477 No. 11G 3/8"OxidiserNitrous Oxide (>3 l size)
DIN 477 No. 12G 3/4" INTOxidiserNitrous Oxide (<3 l size)
DIN 477 No. 13G 5/8" INTNon FlammableAir
DIN 477 No. 14M 19 x 1.5 LHVariousMixtures

ISO 5145 (Provisional standard, previously NEVOC)


Connector typeConnector descriptionGeneric gas propertyExample gases & mixtures components
ISO 5145 No.1W 24 x 2 11,2 - 16,8 RHInertMedical Helium & Xenon
ISO 5145 No.2W 24 x 2 11,9 - 16,1 RHOxidiserOxygen
ISO 5145 No.4W 24 x 2 13,3 - 14,7 RHInertInert gases & mixes, except He & Xe
ISO 5145 No.9W 24 x 2 13,3 - 14,7 LHFlammableMixes with a flammable gas, except Hydrogen
ISO 5145 No.10W 24 x 2 14 - 14 LHFlammableHydrogen
ISO 5145 No.11W 27 x 2 11,8 - 20,2 RHInertNitrogen
ISO 5145 No.17W 27 x 2 16 - 16 RHInertCarbon Dioxide
ISO 5145 No.24W 27 x 2 16 - 16 LHFlammableLPG
ISO 5145 No.30W 30 x 2 15,9 - 20,1 RHInertHelium, Argon, Nitrogen, inert mixes*
ISO 5145 No.32W 30 x 2 17,3 - 18,7 RHOxidiserOxygen*
ISO 5145 No.38W 30 x 2 15,2 - 20,8 LHFlammableMixes with a flammable gas*
ISO 5145 No.41W 30 x 2 17,3 - 18,7 LHRefrigerantsRefrigerant gases**
* Working pressure above 250 bar in Europe and 182 bar in USA
** Flammable according to ISO 5145, for inert No. 4 can be used when FTSC codes fit with the mixture
NEN 3268 (Nederlandse Norm)

Connector typeConnector descriptionGeneric gas propertyExample gases or mixtures components
LU 0M 19 x 1.5 LHFlammable MixturesFlammable Mixtures
LU 1W 21.8 - 1/14" LHFlammableHydrogen, Methane
LU 4W 25.4 x 3.175" LHToxicHydrogen Cyanide
RI 2G 22.91 x 1.814" RHOxidiserOxygen
RU 1W 21.8 - 1/14"RefigerantsAmmonia, Carbon Dioxide
RU 3W 24.32 - 1/14"InertArgon, Helium, Nitrogen
RU 4W 25.4 x 3.175" RHToxicChlorine, Hydrogen Chloride, Sulphur Dioxide
RU 6W 28.81 x 1.814" RHOxidiserAir

UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

Connector typeConnector descriptionGeneric gas propertyExample gases or mixtures components
UNI 4405W 20 x 1/14" LHFlammableHydrogen
UNI 4406W 21.7 x 1/14"Non Flammable / OxidiserCarbon Dioxide, Oxygen
UNI 4407W 30 x 1/14"ToxicAmmonia
UNI 4408W 1" x 1/8"ToxicChlorine
UNI 4409W 21.7 x 1/14"InertNitrogen
UNI 4410W 30 x 1/14"Non FlammableAir
UNI 4411W 22.9 x 1/14"FlammableAcetylene
UNI 4412W 24.5 x 1/14"InertArgon, Helium
UNI 9097G 3/8" EXTOxidiserNitrous Oxide

Loading
Loading