GasIQ:s urval av säkerhetsutrustningar för både brännbara gaser och Oxygen.

Godkänt bakslagsskydd skall finnas på regulator/uttagspost för acetylen enligt Sprängämnesinspektionens föreskrift om brandfarlig gas i lös behållare, SÄIFS 1998:7.

Bakslagsskyddets spärr och skyddsfunktion skall provas var 24:e månad enligt europeisk standard EN 730.

Då Oxygen ökar förbränningshastigheten, bör man även ha bakslagsskydd på regulatorer och uttagsposter för oxygen.

Backventiler skall finnas på brännarhandtaget enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om smältsvetsning och termisk skärning, AFS 1992:9, på både acetylen- och oxygensidan. 

20 product(s) found
Sort by:
View:
CHECK VALVE AC G1/4L X G1/4L
Item No. 30070200
Acetylen G1/4"L G1/4"L 0 C
CHECK VALVE AC G3/8L X G3/8L
Item No. 30071200
Acetylen G3/8"L G3/8"L 0 C
FLAME ARRESTOR AC G1/4 x 5,0-6,3
Item No. 30090600
Acetylen G1/4" 0.08 A
FLAME ARRESTOR AC G1/4 x 6,3
Item No. 30090200
Acetylen G1/4" 0.06 C
FLAME ARRESTOR AC G3/8 x 6,3/8,0
Item No. 30090800
Acetylen G3/8" 0.22 C
FLAME ARRESTOR AC G3/8 x 9,5/10,0
Item No. 30090400
Acetylen G3/8" 0.09 C
FLAME ARRESTOR AC UNF 9/16 LH
Item No. 30090450
Acetylen 9/16-18" UNF 0.07 A
FLAME ARRESTOR AC UNF 9/16 RH
Item No. 30090350
Oxygene 9/16-18" UNF 0.07 A
FLAME ARRESTOR OX G1/4 x 5,0
Item No. 30090500
Oxygene G1/4" 0.08 A
FLAME ARRESTOR OX G1/4 x 6,3
Item No. 30090100
Oxygene 0.06 C
FLAME ARRESTOR OX G3/8 x 6,3/8,0
Item No. 30090700
Oxygene G3/8" 0.22 C
FLAME ARRESTOR OX G3/8 x 9,5/10,0
Item No. 30090300
Oxygene G3/8" 0.06 C
FLAME RESISTANCE GLOVE
Item No. 55380000
0.19 A
FLASHBACK.ARRESTOR
Item No. 30081000
Oxygene 0.16 A
SAFE-X 2000 AC RESETABLE FLASHBACK ARRESTOR
Item No. 30040000
Acetylen G3/8"L 0.5 A
SAFE-X.1000 AC/PROPANE G3/8L
Item No. 30050000
Acetylen 0.25 C
SAFE-X.1000 OX G3/8
Item No. 30051000
Oxygene 0.25 C
SAFE-X.2000 OX RESETABLE FLASHBACK ARRESTOR
Item No. 30041000
Oxygene G3/8" 0.49 A
    Loading
    Loading