GasIQ:s urval av säkerhetsutrustningar för både brännbara gaser och Oxygen.


Godkänt bakslagsskydd skall finnas på regulator/uttagspost för acetylen enligt Sprängämnesinspektionens föreskrift om brandfarlig gas i lös behållare, SÄIFS 1998:7.


Bakslagsskyddets spärr och skyddsfunktion skall provas var 24:e månad enligt europeisk standard EN 730.

Då Oxygen ökar förbränningshastigheten, bör man även ha bakslagsskydd på regulatorer och uttagsposter för oxygen.


Backventiler skall finnas på brännarhandtaget enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om smältsvetsning och termisk skärning, AFS 1992:9, på både acetylen- och oxygensidan. 

22 product(s) found
Sort by:
View:
Back Pressure Check Valve OX 9/16" x 9/16"
Item No. 30071400
0.1 0 7330043025757 EU
Back Pressure Check Valve OX 9/16" x 9/16"
Item No. 30071300
Oxygene 9/16" 9/16 0.1 0 7330043025740 EU
CHECK VALVE AC G1/4"L x G1/4"L (10pcs)
Item No. 30070200
Acetylen G1/4"L G1/4"L 0 0 7330043000877 EU
CHECK VALVE AC G3/8"L x G3/8"L (10pcs)
Item No. 30071200
Acetylen G3/8"L G3/8"L 0 0 7330043000921 EU
FLAME ARRESTOR AC G1/4" x 5,0-6,3
Item No. 30090600
Acetylen G1/4" 0.08 0 145 80 21 7330043001164 EU
FLAME ARRESTOR AC G1/4" x 6,3
Item No. 30090200
Acetylen G1/4" 0.06 0 145 80 21 7330043001041 EU
FLAME ARRESTOR AC G3/8" x 6,3/8,0
Item No. 30090800
Acetylen G3/8" 0.22 0 14 80 21 7330043001201 EU
FLAME ARRESTOR AC G3/8" x 9,5/10,0
Item No. 30090400
Acetylen G3/8" 0.09 0 145 80 21 7330043001102 EU
FLAME ARRESTOR AC UNF 9/16" LH
Item No. 30090450
Acetylen 9/16-18" UNF 0.07 0 7330043001126 EU
FLAME ARRESTOR AC UNF 9/16" RH
Item No. 30090350
Oxygene 9/16-18" UNF 0.07 0 7330043001089 EU
FLAME ARRESTOR OX G1/4" x 5,0
Item No. 30090500
Oxygene G1/4" 0.08 0 145 80 21 7330043001140 EU
FLAME ARRESTOR OX G1/4" x 6,3
Item No. 30090100
Oxygene 0.06 0 145 80 21 7330043001027 EU
FLAME ARRESTOR OX G3/8" x 6,3/8,0
Item No. 30090700
Oxygene G3/8" 0.22 0 145 80 21 7330043001188 EU
FLAME ARRESTOR OX G3/8" x 9,5/10,0
Item No. 30090300
Oxygene G3/8" 0.06 0 145 80 21 7330043001065 EU
FLAME RESISTANCE GLOVE
Item No. 55380000
0.19 0 470 200 45 7330043022282 EU
FLASHBACK ARRESTOR
Item No. 30081000
Oxygene 0.16 0 125 36 36 7330043000983 EU
SAFE-X 1000 AC/PROPANE G3/8L
Item No. 30050000
Acetylen 0.25 0 125 36 36 7330043000808 EU
SAFE-X 2000 AC RESETABLE FLASHBACK ARRESTOR
Item No. 30040000
Acetylen G3/8"L 0.5 0 138 45 45 7330043000754 EU
    Loading
    Loading